Κόσμος 81 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1703
Συνολικός αριθμός χωριών: 5.805 (3.41 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 2.092
Χωριά βαρβάρων: 3.699
Χωριά με bonus: 904
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 27 ημέρες
Χρήστες on-line: 193
Αριθμός μηνυμάτων: 24.738 (14.53 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 5.817 (3.42 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 46.783 (27.47 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.233 (0.72 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 85
Αριθμός παικτών σε φυλές: 1.118
Συνολικοί πόντοι: 3.721.613 (2.185 ανά παίκτη, 641 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 20.486.319
 • 19.789.965
 • 24.897.829
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 1,001 εκατ.
 • 570.724
 • 672.208
 • 100.476
 • 186.989
 • 316.019
 • 3.488
 • 25.907
 • 38.608
 • 5.428
 • 1.413
 • 365
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 588
 • 335
 • 395
 • 59
 • 110
 • 186
 • 2
 • 15
 • 23
 • 3
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 172
 • 98
 • 116
 • 17
 • 32
 • 54
 • 1
 • 4
 • 7
 • 1
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: masteryipman
Η νεότερη φυλή: Μ.Α 2

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 16:02