Κόσμος 81 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 209
Συνολικός αριθμός χωριών: 10.349 (49.52 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 10.177
Χωριά βαρβάρων: 172
Χωριά με bonus: 1.616
Κατάσταση server: Κλειδωμένο
Χρόνος λειτουργίας server: 265 ημέρες
Χρήστες on-line: 7
Αριθμός μηνυμάτων: 53.500 (255.98 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 9.653 (46.19 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 142 (0.68 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 232 (1.11 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 38
Αριθμός παικτών σε φυλές: 187
Συνολικοί πόντοι: 97.706.856 (467.497 ανά παίκτη, 9.441 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.982.999.641
 • 1.766.672.280
 • 2.298.929.684
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 19,513 εκατ.
 • 7,612 εκατ.
 • 25,964 εκατ.
 • 15,070 εκατ.
 • 1,840 εκατ.
 • 11,087 εκατ.
 • 265.656
 • 3,862 εκατ.
 • 1,348 εκατ.
 • 154.966
 • 769
 • 3.038
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 93363
 • 36423
 • 124232
 • 72105
 • 8804
 • 53048
 • 1271
 • 18477
 • 6451
 • 741
 • 4
 • 15
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1885
 • 736
 • 2509
 • 1456
 • 178
 • 1071
 • 26
 • 373
 • 130
 • 15
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: periklisps
Η νεότερη φυλή: Εμ

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: στις 15.09. και ώρα 11:07